Werkgroep Hersentumoren
Nauwere Samenwerking - Gebundelde Kennis - Samen is er Hoop
Links

Algemene informatie
WWW.THEIBTA.ORG : Onze internationale koepelvereniging
WWW.BELGIANBRAINCOUNCIL.BE : Belgische koepelvereniging voor neurologie.
WWW.KANKER.BE : Algemene informatie over kanker. Stichting tegen kanker
WWW.ALLESOVERKANKER.BE : Algemene site van Kom op tegen Kanker
WWW.HERSENSTICHTING.NL : Algemeen over de werking van hersenen
WWW.NVVN.ORG : algemene neurochirurgische informatie
WWW.KWF.NL : volledige site
WWW.CANCER.BE : Fondation contre le Cancer
WWW.ASCO.ORG : American Society of Clinical Oncology
WWW.ECPC.ORG : Europese koepel betreffende kanker
WWW.EFNA.NET : Europese koepel hersenletsel
WWW.RADIORG.BE : Belgische koepel zeldzame ziekten
HTTPS://HERSENLETSELLIGA.BE : info over hersenletsels (algemeen)

Specifieke informatie over hersentumoren
WWW.ABTA.ORG : Engels. U kunt brochures downloaden met informatie.
WWW.VIRTUALTRIALS.COM : Zeer veelomvattende gegevensbank mbt behandelingen
WWW.BRAINLIFE.ORG : voor patiŽnten en artsen. In het Engels
HTTPS://BTAA.ORG.AU : hersentumorpatiëntenorganisatie Australië Engels
WWW.HERSENLETSEL.NL/HERSENTUMOR-CONTACTGROEP : patiëntenvereniging Nederland
WWW.HIRNTUMORHILFE.DE : Informatie voor Duitstalige patiŽnten
HTTPS://HARVEY-CUSHING-CENTER.BE : psychologische begeleiding hersentumorpatiënten.
WWW.CSRF.NET : Ziekte van Cushing. Engels
WWW.ERFELIJKHEID.NL : Syndroom van Cushing
WWW.MSKCC.ORG : Sloan-Kettering, goede gids voor na de diagnose (Engels)
WWW.NEURO-ONCOLOGIE.NL : Informatie voor artsen.

Hersentumoren bij kinderen
WWW.OLIVIA.BE : Fonds ten bate van hersentumorbehandeling bij kinderen
WWW.PBTFUS.ORG : Pediatrische Hersentumoren. Verenigde Staten.
WWW.CHILDHOODBRAINTUMOR.ORG : Een site over en voor kinderen met een hersentumor
WWW.KATIESKIDS.ORG : voor kinderen
WWW.NVVN.ORG : De site bevat een uitgebreid hoofdstuk over "Zeldzame kindertumoren".

Psychologische Aspecten Ė Traumaverwerking
WWW.HARVEY-CUSHING-CENTER.BE : Psychologische begeleiding van hersentumorpatiŽnten en hun omgeving.
WWW.ANGSTCENTRUM.BE : Over depressie en post traumatisch stress syndroom
WWW.RUGINFO.GOEDBEGIN.BE : Informatie over hersentumoren en depressie
WWW.POSTTRAUMA.ORG : Over traumaís in het algemeen
WWW.FIST.BE : Over traumaverwerking bij hulpverleners
WWW.VLAFO.BE : Vlaams Fonds voor integratie van mensen met een handicap
WWW.HORIZON-NAH.BE : NAH - Niet aangeboren hersenletsel

Epilepsie
WWW.EPILEPSIELIGA.BE : Algemene informatie en patiŽntenwerking
WWW.EPILEPSIE.NET : Zelfhulpgroep
WWW.NVVN.ORG : Algemene neurologische en neurochirurgische informatie

Wetenschappelijk onderzoek
WWW.VIRTUALTRIALS.COM : Actuele en experimentele behandelingswijzen
WWW.EUROPEANBRAINCOUNCIL.ORG : Optimalisering van hulpverlening

Logopedie
WWW.VVL.BE : Uitvoerige informatie over logopedie

Palliatieve Zorgen
WWW.FEDPALZORG.BE : Provinciale kernen voor coŲrdinatie van palliatieve zorgen

Personen met een Handicap
WWW.VAPH.BE : Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
WWW.SOCIALSECURITY.FGOV.BE : Erkenning van personen met een handicap
WWW.HANDICAP.FGOV.BE : Informatie specifiek voor personen met een handicap.

Ergotherapie
WWW.ERGOTHERAPIE.BE : Vlaams Ergotherapeutenverbond

Pijnbestrijding
WWW.RUGINFO.BE : veelzijdige site betreffende pijn
WWW.VINDEX.NL : algemene site met uitgebreid hoofdstuk over pijn
WWW.PIJN.START.BE : algemene site met informatie over pijn en pijnbestrijding

Algemene Medische Informatie
WWW.SPREEKUURTHUIS.NL : medisch woordenboek

Veelzijdige Informatie voor Ouderen
WWW.SENIORENNET.BE

Experimentele Behandelingswijzen - Klinische Studies:
WWW.VIRTUALTRIALS.COM : volledige databank in verband met lopende studies

Neurologie
WWW.PEOPLE.ZEELANDNET.NL/HOEFNAG : Nederlandse site mbt neurologie.
WWW.NEUROLOGY-KULEUVEN.BE
WWW.NEUROLOGIE.BE/BVN-SBN : Belgische Vereniging voor Neurologie

Radiotherapie
www.uzgent.be/wps/wcm/connect/nl/web/zorg/patienten/diensten/Radiotherapie

Zelfhulpgroepen
WWW.ZELFHULP.BE : Trefpunt Zelfhulp vzw ondersteunt zelfhulpgroepen in Vlaanderen. Een publicatie maakt melding van alle zelfhulpinitiatieven.

Sociale Voordelen en Tegemoetkomingen
WWW.RECHTENVERKENNER.BE : Site van de Vlaamse Overheid met betrekking tot alle tegemoetkomingen aan sociaal zwakkeren.


         © 2012 Lia Le Roy - Webmaster : Euro Web Designers